Albert-Källan

Omkring 1902 upptäckte provinsialläkaren i Oskarström, dr Albert Liedholm, en källa med järnhaltigt vatten intill vägporten i Oskarström. På hans initiativ uppfördes där en brunnsanläggning med paviljong. Dit kom sjuka från när och fjärran för att söka bot. Källan upphörde och paviljongen revs 1940. Runt 1990 uppförde Oskarströms hembygdsförening en paviljong på samma plats. (Källa: Bygdeband)

26 sep 2016