Behovet av en katolsk kyrka i Oskarström

Antalet katoliker i Oskarström har varierat genom åren, men fram till början av 40-talet lär det inte ha varit större forändringar. Först efter 2:a världskrigets slut skedde stora förändringar. Det var dels i samband med nya flyktingströmmar och dels även då nya arbetssökande invandrare kom till Oskarström som första anhalt, för att efter kortare eller längre vistelse vandra vidare till andra orter och arbetsmöjligheter.

Mariakyrkan blir till

23 sep 2016