Gamla apoteket i Jutekasernerna

En bild från "Jutekasernerna". Det inhyste dåvarnade Oskarströms apotek. Tyvärr har klåfingriga personer raserat hela detta tidsarv. Vad meningen var med rivningen var det ingen som egentligen förstod.
24 sep 2016