Jutekasärnerna

Jag tänker att det har passerat många människor genom dessa solida bostäder. Naturligtvis borde man ha sparat någon av dessa byggnader som ett kulturarv. Jutan och dess borstäder visade på Sveriges utveckling från obygd till industriort. Vi som minns kommer ihåg hur Sverige utvecklades med hjälp av arbetskraftsinvandringen.


Bilden är från: Sveriges Hembygdsförbund

26 sep 2016