Laxtrappan vid sulfiten

En suddig bild från laxtrappan som bolaget ålades att anlägga vid kraftstationens byggande. (Bild från boken Lilla Nissastigen).
Så här ser laxtrappan ut 2014-06-08. Laxtrappan är ganska igenväxt, men med ett bra vattenflöde ner till fallet. Så om vattennivån i fallet är bra, finns det god möjlighet för laxen att vandra vidare längre upp i Nissan.
Bild av Jan Sjöberg
4 okt 2016