Lutade vägar

Lossning av sulfitlut till tankbil för att belägga vägar med för dammbindning och hårdgörning. Sulfitluten var en biprodukt vid pappersmassatillverkningen.
Sulfitluten var troligen en ganska miljövänlig vägförbättring under torra somrar.


Bild från: Välkommen till bygdeland

27 sep 2016