Oskarström då och nu

Min far var med om att skriva boken om Osakarström. Den beskriver Oskarström från dåtid till nutid. Boken beskriver kommunen från 1800-talet fram till 1974 då Oskarström införlivades i Halmstad kommun. Boken kostade då 25 kronor.
Ni som är med på Facebook kan läsa mer om Oskarström på följande idor:
21 sep 2016