Sulfitfabrikens ellok

Loket närmast i bild är Sulfitfabrikens batteridrivna lok. Loket var tillverkat av AEG ,hade beteckningen AEG AKKU-Lok U 110a, tillverkn.nr 1960 och tillverkades 1920.
Det skadades svårt vid en olycka på 1950-talet då man "tappade" ett tågsätt från den högre belägna stationen. Loket reparerades och blev helt återställt.
Bilderna är från: Sveriges Hembygdsförbund
26 sep 2016